Z dopingiem przez sport – jak działa i co powinna robić POLADA?

Foto: Coś Nowego

Dziś w cyklu „Z dopingiem przez sport” tym razem trochę nie o samym dopingu, a raczej o przeciwdziałaniu temu szkodliwemu dla rywalizacji procederowi. Przedstawimy POLADĘ, czyli Polską Agencję Antydopingową, która jest jedną z nowszych organizacji – zastąpiła w 2017 roku Komisję ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Kontrola i edukacja

To dwa główne filary działania POLADY. Jak wiemy choćby z ubiegłotygodniowego artykułu w naszym cyklu (dostępny TUTAJ), świadomość dopingowa nie jest zjawiskiem, który by był wszechobecny wśród osób zajmujących się sportem i tych, które po niedozwolone substancje sięgają. Stąd, już na początku, włodarze organizacji wyznaczyli sobie, że głównym jej celem będzie informowanie różnymi kanałami o nowych odżywkach, suplementach, wspomagaczach, które rzekomo mogą przynieść lepsze wyniki. Do tego dochodzi uświadamianie na temat skutków ubocznych stosowania dopingu, które skutecznie mogą odstraszać od nieuczciwego procederu.

Drugim głównym elementem jest sama kontrola. Aby dokładnie przedstawić tę funkcję, zaglądamy do statutu organizacji, gdzie widnieją następujące zdania: „Do zadań Agencji należy m.in. określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej, ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów oraz w okresie poza nimi, a także szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji, przyznawanie zgody na używanie danej substancji zabronionej lub metody zabronionej przez zawodnika w celach terapeutycznych. […]

Szczegółowe kompetencje

Według Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej do jej szczegółowych zadań należy:

  • określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej,
  • ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie,
  • planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów oraz w okresie poza nimi,
  • szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji,
  • przyznawanie zgody na używanie danej substancji zabronionej lub metody zabronionej przez zawodnika w celach terapeutycznych,
  • opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie.

Kontrola ulepszona – nowe prawo

POLADA zastąpiła Komisję ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. Co jednak ważne, działa też na podstawie nowego prawa. 1 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o dopingu w sporcie. Jej zapisy sprawiają, że każde szkodliwe działanie związane z dopingiem w sporcie jest traktowane nie tylko jako wykroczenie dyscyplinarne i regulowane przez sportowe kodeksy, ale też przewidywana jest odpowiedzialność karna. Agencja współdziała też z innymi państwowymi władzami egzekwującymi prawo – na czele z policją czy strażą

POLADZIE podlega kilkudziesięciu kontrolerów, którzy mają wszelkie upoważnienia do pobierania próbek. Każdy z nich – gdy zaczyna swoją działalność w ramach organizacji – musi przejść sześciomiesięczne szkolenie zakończone egzaminem. Mają oni szczególny status, jako że działają w związku ze sprawowaniem tzw. dobra publicznego, co jest regulowane kodeksem karnym.

 

Radosław Kępys
O Radosław Kępys 858 artykułów
Sport to moja pasja od najmłodszych lat. Nie ma dla mnie ograniczeń - poza najpopularniejszymi sportami, pasjonuję się też letnimi i zimowymi igrzyskami olimpijskimi i na mniej popularne dyscypliny spoglądam często z tej perspektywy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*